Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna          Specjalność: Inżynieria kliniczna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Lsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne757304515215230153
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Rachunkowość, ekonomika
15115151
3Język obcy
30430152152E
4Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty podstawowe608303030308
1Elektronika medyczna304151515154E
2Wymiana ciepła i masy304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe570322701201051560150906015152012030454512
1Biomechanika kliniczna302151515152
2Dynamika człowieka302151515152
3Analiza sygnalów w anatomii klinicznej302151515152
4Komputerowe modelowanie systemów biomechanicznych452153015302
5Zaawansowane metody MES302151515152
6Metody badań biomateriałów i tkanek302151515152
7Inżynieria tkankowa302151515152
8Podstawy obróbki ubytkowej w inżynierii medycznej452153015302
9Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych452301530152
10Metrologia w inżynierii i diagnostyce medycznej302151515152
11Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej w medycynie302151515152
12Zagospodarowanie odpadów medycznych302151515152
13Systemy informatyczne w medycynie302151515152
14Telematyka medyczna302151515152
15Bioinformatyka452153015302
16Biotechnologia, anatomia, DAN
301151515151
17Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
301151515151
DPrzedmioty specjalnościowe19543753030303045301515163015153027
1Technika chłodnicza w medycynie4541515151515154E
2Systemy jakości w służbie zdrowia302151515152
3Statystyka medyczna303151515153E
4Praca przejściowa77
5Budowa i nadzór techniczny aparatury medycznej302151515152
6Mechanika płynów biologicznych302151515152
7Seminarium dyplomowe30430304
8Praca dyplomowa1919
Razem900907530303030180459060151530165454545154530601515153030
900405360135
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Rachunkowość, ekonomika
A2a Ekonomika przedsiębiorstw
A2b Finanse i rachunkowość

Język obcy
A31 Język angielski
A32 Język niemiecki
A33 Język francuski
A34 Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A35a Wychowanie fizyczne
A35b Rehabilitacja
A35c Wychowanie zdrowotne

Biotechnologia, anatomia, DAN
C16a Anatomia kliniczna
C16b Doświadczalna analiza naprężeń w medycynie
C16c Podstawy biotechnologii

Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
C17a Klimatyzacja pomieszczeń
C17b Metody filtracji powietrza dla pomieszczeń czystych
C17c Wibroekologia