Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne545945992181182
2Ekonomia menedżerska18299992
3Psychologia i socjologia pracy18218182
4Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe13519726354451418185
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Modelowanie przestrzenne365181818185
Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe23439108981369918754271816361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Komunikacja człowiek - komputer2741891894E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
4Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
6Systemy wbudowane2759189185
6Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
DPrzedmioty specjalnościowe261331261082727186453618125454915
1Współczesne formy multimedialnego przekazu91991
2Fizyka i fizjologia dźwięku364181818184
3Technologie przekazu multimedialnego364181818184
4Komputerowe przetwarzanie obrazu365181818185E
5Postprodukcja przekazu medialnego18299992
6Systemy CAx365189918995E
7Wizualizacja i animacja komputerowa365181818185E
8Programowanie grafiki komputerowej2739189183
9Programowanie gier2749189184
EPrzedmioty związane z dyplomem46241828182824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem7301201828991881299918633629108902731936182831
73019821622591
Egzaminy11443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS