Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe285181206060453030155603045151030303
1Podstawy konstrukcji maszyn II/Machine design II302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe46056225751590253010545151515151053060151515103026
1Rachunek macierzowy i tensorowy w mechanice komputerowej302151515152
2Praktyka programowania60430301515215152
3Stateczność i optymalne kształtowanie konstrukcji454301530154E
4Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn4541515151515154E
5Płyty i powłoki453301530153
6Modelowanie konstytutywne materiałów453301530153E
7Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia302151515152E
8Praca przejściowa55
9Systemy komputerowej analizy konstrukcji15115151
10Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji i materiałów15115151
11Zaawansowane problemy MKM
903454545453
12Seminarium dyplomowe30430304
14Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna/Analytical mechanics303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
Razem9409043518075150703019512045301530180603010515306015403030
940405390145
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Optymalizacja konstrukcji
B2a Komputerowa analiza i optymalizacja elementów konstrukcyjnych - M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji maszyn - M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Analiza sygnałów wibroakustycznych- M1
B15d Wibroakustyka maszyn- M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Zaawansowane problemy MKM
C11a Dynamika układu człowiek - maszyna
C11b Biomechanika i biomateriały
C11c Metody ewolucyjne w optymalizacji konstrukcji
C11d Programowanie obiektowe
C11e Obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D5a Mechanika płynów
D5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D7a Wymiana ciepła i masy
D7b Wymiana ciepła i wymienniki