Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Ekspolatacja i mechatronika samochodowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu/Modelling of transport systems and processes45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych/Modelling of transport systems and processes453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6bAplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
30230302
7bKomputerowe wspomaganie projektowania materiałów
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Eksploatacja techniczna
304151515154E
10bSystemy smarowania w środkach transportu
302151515152
11bTechnologia regeneracji części i zespołów
301151515151
12bErgonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4605122515015403015152165901515214545253028
1Silniki spalinowe302151515152E
2Budowa samochodów i dynamika ruchu pojazdów603303030303E
3Mechatronika samochodowa603303030303E
4Elektryczne napędy samochodów302151515152
5Eksploatacja pojazdów samochodowych453301530153E
6Diagnostyka komputerowa samochodów452153015302
7Elektronika w samochodach302151515152
8Modelowanie komuterowe samochodowych systemów mechatronicznych302151515152
9Stacje obsługowo naprawcze samochodów15115151
10Zarządzanie transportem samochodowym15115151
11Inżynieria produkcji i odnowy samochodów302151515152
12Rzeczoznawstwo samochodowe301151515151
13Praca przejściowa55
14Seminarium dyplomowe30230302
15Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem910904056025545115301204590304530210151201515307545553030
910330375205
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
B6 Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7 Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9 Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Systemy smarowania w środkach transportu
B10 Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Technologia regeneracji części i zespołów
B11 Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12 Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach