Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Trakcja elektryczna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe201751551517
50Seminarium dyplomowe15215152
52Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe149011273521039590604530512060601524195606045152821030150303030165301251525
13Teoria obwodów elektrycznych755453045305
16Analiza obwodów elektrycznych9074530154530157E
17Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego6063015153015156E
18Elektromechaniczne przetwarzanie energii603303030303
19Metrologia elektryczna9083030151515151551515153E
21Elektronika606303030306
22Podstawy LabView302151515152
24Automatyka6043015153015154E
25Technika mikroprocesorowa453301530153
26Maszyny elektryczne9063030303030306E
27Energoelektronika6043015153015154E
28Sieci i urządzenia elektryczne452301530152
29Podstawy programu Pspice302151515152
30Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotech.604303030304E
31Kompatybilność elektromagnetyczna453153015303
32Układy elektromechaniczne453301530153
33Elektroenergetyka302151515152
35S5 obieralne nr 1
604303030304
36S5 obieralne nr 2
604303030304
37S5 obieralne nr 3
604303030304
38Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych2021551552E
39Napędy elektryczne7553030153030155E
40S6 obieralne nr 1
603303030303
41S6 obieralne nr 2
604303030304
42S6 obieralne nr 3
6043015153015154
43S6 obieralne nr 4
604303030304
53Praktyka zawodowa853
POPrzedmioty ogólne300179018030456030830215603302151151
3Technologie informacyjne i wstęp do informatyki605303030305
6Metodyka studiowania15115151
7Wychowanie fizyczne60603030
15Język obcy1208120302302302302
23Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki15115151
34Prawo patentowe15115151
51Samodzielna działalność gospodarcza15115151
PPPrzedmioty podstawowe61548345150151051509045221806015452315153
1Wstęp do matematyki inżynierskiej1057604560457
2Wstęp do fizyki inżynierskiej1056604560456
4Modelowanie zagadnień mat-fiz w pogramie Matlab455153015305
5Geometria i grafika inzynierska w AUTOCAD304151515154
8Analiza matematyczna755453045305E
9Algebra liniowa454301530154
10Probabilistyka w zastosowaniach technicznych454301530154
11Modelowanie układów dynamicznych454301530154
12Fizyka6043015153015154E
14Programowanie w C++302151515152
20Metody numeryczne303151515153
PSPrzedmioty specjalnościowe255161356045153015410545451512
44Komputerowe systemy sterowania ruchem60530151530154151
45Teoria trakcji15115151
46Elektroenergetyczne systemy zasilania w transporcie603303030303
47Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie302151515152
48Układy sterowania pojazdów elektrycznych6033015153015153
49Elektroniczne cyfrowe urządzenia sterowania302151515152
Razem268021013056004552406515195150753022512015453015012060303019590604515302103015030303021045125153012045451551530
2680420405360405450395245
Egzaminy1122322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 1
PK35a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK35b Komputerowa analiza obwodów

S5 obieralne nr 2
PK36a Sterowniki programowalne
PK36b Układy automatyki przemysłowej

S5 obieralne nr 3
PK37a Systemy trakcji elektrycznej
PK37b Pojazdy elektryczne

S6 obieralne nr 1
PK40a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK40b Sterowanie urządzeń energoelektroniczncyh

S6 obieralne nr 2
PK41a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK41b Komputerowa technika pomiarowa

S6 obieralne nr 3
PK42a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK42b Elektrotechnika w budownictwie

S6 obieralne nr 4
PK43a Elektromagnetyczne podzespoły automatyki
PK43b Eksploatacja maszyn elektrycznych