Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Mechatronika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 07-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422565460661560330230230415152
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe10208943560315135751515157301541204560302045603013120105603024901560301815153
1Teoria sygnałów303151515153
2Miernictwo dynamiczne302151515152
3Podstawy automatyki/Introduction to automatics454301530154
4Dynamika układów zautomatyzowanych4531515151515153E
5Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny454301530154
6Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń6051530151530155E
7Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi302151515152
8Podstawy robotyki/Introduction to automatics4551515151515155
9Elementy i układy sterowania robotów4531515151515153
10Teoria mechanizmów i maszyn4541515151515154E
13Mikrokontrolery w automatyce453153015303
14Napędy elektryczne302151515152
16Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
17Sterowanie procesami ciągłymi4541515151515154E
18Sterowanie procesami dyskretnymi4531515151515153
19Wspomaganie decyzji4571515151515157E
20Symulacja i prognozowanie453153015303
21Metody i środki wytwarzania75645303015415152
22Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych4541515151515154E
23Metrologia techniczna453153015303
24Automatyzacja systemów wytwarzania302151515152
25Sterowanie i automatyzacja maszyn302151515152E
26Modelowanie i optymalizacja systemów302151515152
27Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka303151515153
28Praktyka55
B2Fizyka2852515090453015660601512151524515155
1Wprowadzenie do fizyki15215152
2Podstawy termodynamiki303151515153
3Podstawy mechaniki płynów i aerodynamiki453301530153
4Materiałoznawstwo304151515154
5Mechanika ogólna907454530305E15152
6Elektrotechnika4541515151515154
7Elektronika302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe15529606053060601253017
1Sensory, aktuatory i obróbka sygnałów w mechatronice303151515153
2Systemy sterowania w mechatronice303151515153
3Systemy mechatroniczne pojazdów samochodowych303151515153
4Diagnostyka urządzeń mechatronicznych pojazdów303151515153
5Seminarium dyplomowe30230302
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe60048255120150304560451511753015151115303066045153010151523015458
1Matematyka15014757545459E30305E
2Technologie informacyjne302151515152
3Podstawy informatyki302151515152
4Systemy komputerowego wspomagania606154515456
5Algorytmy, struktury danych i techniki programowania454153015304
6Wprowadzenie do badań naukowych15115151
7Komunikacja komputerowa453153015303E
8Wybieralne - maszyny
454301530154E
9Wybieralne - konstrukcja maszyn
7554515153015315152
10Dokumentacja techniczna30230302
11Wybieralne - produkcja
4531515151515153
12Wybieralne - ekspolatacja maszyn
302151515152
Razem23752109844954202851108115910515301563018015030151530150120606030150457545453030135301056045301501512030306030154553030
2375330390390390375315185
Egzaminy14232232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język angielski
A2a Język angielski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne - maszyny
D11a Maszynoznawstwo
D11b Systemy maszynowe

Wybieralne - konstrukcja maszyn
D12a Podstawy konstrukcji maszyn
D12b Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce

Wybieralne - produkcja
D14a Zarządzanie produkcją
D14b Podstawy technicznego przygotowania produkcji

Wybieralne - ekspolatacja maszyn
D15a Podstawy eksploatacji maszyn
D15b Badania trwałości i niezawodności maszyn