Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 13-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
CPrzedmioty kierunkowe2251812060456045860154510
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
4Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe685663151053023510515105191206060199030307028
1Współczesne systemy komputerowe455301530155
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych6053015153015155E
3Zaawansowane technologie baz danych454153015304E
4Metody rozpoznawania obrazów755304530455
5Symulacja komputerowa756304530456E
6Systemy teleinformatyczne605303030305E
7Architektury zorientowane na usługi6063015153015156
8Grupa przedmiotów wybieralnych (1 z 2)
452301530152
9Sieci piątej generacji i internet rzeczy30230302E
10Bezpieczeństwo transmisji danych604303030304E
11Pracownia problemowa45245452
12Bezpieczeństwo aplikacyjne i systemowe452301530152E
13Seminarium dyplomowe30330303
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1015904509016530280180306010530180307510530903030307030
1015375390250
Egzaminy11443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych (1 z 2)
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych