Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
CPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
DPrzedmioty specjalnościowe480542551575105301501560452410515603030
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II303151515153E
2Energetyczne wykorzystanie biomasy II15115151
3Chłodnictwo i pompy ciepła302151515152
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych302151515152
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej302151515152E
6Mikrosiłownie II15115151
7Praca przejściowa55
8Energetyka wiatrowa i wodna15115151
9Energetyka geotermalna15115151
10Produkcja i zastosowanie biopaliw301151515151
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II15115151
12Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II15115151
13Wybieralne I
15115151
14Wybieralne II
302151515152
15Wybieralne III
302151515152
16Wybieralne IV
302151515152
17Praca dyplomowa2020
17Wybieralne V
302151515152
18Wybieralne VI
301151515151
19Wybieralne VII
301151515151
20Wybieralne VIII
15115151
21Seminarium dyplomowe30130301
Razem915902551575105301206015754530195459015453010515603030
915315390210
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
B11 Język angielski
B12 Język niemiecki
B13 Język francuski
B14 Język rosyjski

Wybieralne I
C3a Silniki spalinowe
C3b Maszyny cieplne
D13a Energetyka jądrowa
D13b Współspalanie paliw

Wybieralne II
C5a Termodynamika gazów wilgotnych
C5b Podstawy przemian energetycznych
D15a Eksploatacja elektrowni
D15b Energetyka gazowa

Wybieralne III
D10 Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
D10a Systemy multimedialne w energetyce

Wybieralne IV
D19a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
D19b Turbiny cieplne

Wybieralne V
D21a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
D21b Ekologiczne pojazdy lądowe

Wybieralne VI
D23a Projektowanie kotłów na biomasę
D23b Kotły i wymienniki ciepła

Wybieralne VII
D25a Podstawy audytu energetycznego budynku
D25b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Wybieralne VIII
D27a Rozproszone źródła ciepła
D27b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych