Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe480542551575105301501560452410515603030
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II303151515153E
2Energetyczne wykorzystanie biomasy II15115151
3Chłodnictwo i pompy ciepła302151515152
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych302151515152
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej302151515152E
6Mikrosiłownie II15115151
7Praca przejściowa55
8Energetyka wiatrowa i wodna15115151
9Energetyka geotermalna15115151
10Produkcja i zastosowanie biopaliw301151515151
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II15115151
12Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II15115151
13Wybieralne I
15115151
14Wybieralne II
302151515152
15Wybieralne III
302151515152
16Wybieralne IV
302151515152
17Praca dyplomowa2020
17Wybieralne V
302151515152
18Wybieralne VI
301151515151
19Wybieralne VII
301151515151
20Wybieralne VIII
15115151
21Seminarium dyplomowe30130301
DPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
Razem9159042010512090150301206015754530195459015453010515603030
915315390210
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C13a Energetyka jądrowa
C13b Współspalanie paliw

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C15a Eksploatacja elektrowni
C15b Energetyka gazowa

Wybieralne III
C10 Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
C10a Systemy multimedialne w energetyce

Wybieralne IV
C19a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
C19b Turbiny cieplne

Wybieralne V
C21a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
C21b Ekologiczne pojazdy lądowe

Wybieralne VI
C23a Projektowanie kotłów na biomasę
C23b Kotły i wymienniki ciepła

Wybieralne VII
C25a Podstawy audytu energetycznego budynku
C25b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Wybieralne VIII
C27a Rozproszone źródła ciepła
C27b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski