Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka Przemysłowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 04-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ksemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152190225905159064530730153
1Wychowanie fizyczne
60260301301
2Język angielski15012150604604304E
3Ekonomia i zarządzanie
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Prawo i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe91582345150270150153036030601514135759045306015304512603045452115152
1Podstawy języków internetowych453153015303
2Systemy operacyjne454153015304E
3Programowanie obiektowe4551515151515155E
4Grafika inżynierska453153015303
5Metody inżynierii wiedzy302151515152
6Sieci komputerowe605303030305E
7Bazy danych605303030305E
8Inżynieria oprogramowania4551515151515155E
9Komputerowa analiza obrazu454153015304E
10Mikrokontrolery i przetwarzanie sygnałów453153015303
11Programowanie systemów mobilnych4541515151515154
12Algorytmy i metody sztucznej inteligencji4541515151515154
13Modelowanie i wizualizacja6053015153015155
14Grafika komputerowa i DTP605303030305E
15Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych6051530151530155
16Projekt zespołowy60760303304
17Przedmiot wybieralny 1
302151515152
22Przedmiot wybieralny 2
302151515152
27Przedmiot wybieralny 3
302151515152
32Przedmiot wybieralny 4
302151515152
37Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe39052120120120306060601830303093030303025
1Systemy CAE4551515151515155E
2Budowa aplikacji inżynierskich4541515151515154
3Zaawansowane systemy CAD4551515151515155E
4Systemy pomiarowe i automatyki przemysłowej4541515151515154
5Systemy informatyczne ERP4551515151515155E
6Systemy multimedialne w przedsiębiorstwie4541515151515154
7CMMI i inne systemy zapewnienia jakości4541515151515154
8Systemy transmisji i przechowywania danych4541515151515154
9Seminarium dyplomowe30230302
10Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe7055533012030195301206015753025165451560214515609
1Analiza matematyczna605303030305E
2Algebra liniowa i geometria analityczna302151515152
3Matematyka dyskretna605303030305E
4Metody probabilistyczne i statystyka6041515301515304
5Metody obliczeniowe90745451515230305E
6Elektrotechnika i elektronika4531515151515153
7Mechanika i wytrzymałość konstrukcji30230302
8Inżynieria materiałowa30230302
9Fizyka4541515151515154E
10Metoda elementów skończonych452153015302
11Mikroprocesory i architektura komputerów605303030305E
12Komunikacja człowiek-komputer4541515151515154
13Języki i techniki programowania6061530151530156E
14Algorytmy i struktury danych454301530154E
Razem2325210885345180585300301201501575303019513515903015045301201530135759045301201590105309030757530751545303030
2325390435360345330270195
Egzaminy18334422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Ekonomia i zarządzanie
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Prawo i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Przedmiot wybieralny 1
B17a Mechanika
B17b Komputerowe wspomaganie badań materiałów
B17c Podstawy technik wytwarzania
B17d Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B17e Cyfrowe urządzenia pomiarowe

Przedmiot wybieralny 2
B22a Modelowanie procesów termodynamicznych
B22b Materiałoznawcze bazy danych
B22c Metoda elementów skończonych II
B22d Programowanie obrabiarek i robotów
B22e Wytrzymałość materiałów

Przedmiot wybieralny 3
B27a Modelowanie przepływu płynów
B27b Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
B27c Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B27d Modelowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi
B27e Systemy i zastosowania inżynierskie MES

Przedmiot wybieralny 4
B32a Modelowanie spalania i wymiany ciepła
B32b Drgania i dynamika maszyn
B32c Podstawy symulacji CFD
B32d Systemy MRP i ERP
B32e Zarządzanie jakością