Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 07-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2852790303030456030153015151045154530131515154
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
5Ochrona własności intelektualnej II15215152
6Analiza obrazów cyfrowych II6053015151515215153
7Przedmiot wybieralny 1 z 2
453153015303
8Programowanie obrabiarek CNC302151515152
9Sieci komputerowe II454153015304E
BPrzedmioty kierunkowe62563195302251453010512060207530756015171530251526
1Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
2Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
3Programowanie sterowników przemysłowych302151515152
4Bazy danych II6041530151515215152E
5Zaawansowane modelowanie bryłowe4531515151515153
6Uczenie maszynowe i big data4531515151515153
7Systemy mobilne i wbudowane4541515151515154E
8Programowanie systemów wbudowanych4531515151515153E
9Zarządzanie projektami informatycznymi4531515151515153
10Programowanie obiektowe II6041530151530154E
11Metody symboliczne w obliczeniach technicznych302151515152
12Akwizycja i analiza danych doświadczalnych302151515152
13Programowanie aplikacji internetowych302151515152
14Algorytmy decyzyjne302151515152
15Komputerowa grafika użytkowa302151515152
16Kierunki rozwoju informatyki15115151
17Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
18Seminarium dyplomowe15215152
Razem91090285306025519090135153013560153012015307510545303045253030
910390390130
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A3a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A3b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
A7a Zaawansowane sytemy CAD w budowie maszyn i urządzeń
A7b Modelowanie i symulacje inżynierskie
B1a Metody komputerowego wspomagania w bioinżynierii
B1b Rekonstrukcja obiektów z obrazów medycznych
B2a Wirtualizacja systemów komputerowych
B2b Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych