Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Informatyczne systemy automatyki
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe21319706308918616306991592094
1Metody numeryczne w technice353152015203
2Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych384920992094
3Wybrane zagadnienia teorii obwodów373122512253E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych3939309303
5Elektromechaniczne systemy napędowe313139913993E
6Zakłócenia w układach elektroenergetycznych33312615126153E
POPrzedmioty ogólne88812423415918391833162
1Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji18218182
2Przedmiot humanistyczny I91991
3Język obcy2732791182
4Wychowanie fizycznie151515
5Przedmiot humanistyczny II1923163162
PSPrzedmioty specjalnościowe353309030155784530453313277527121835185
1Sterowanie w warunkach niepewności4841815151815154
2Metody inteligencji obliczeniowej484930993094
3Elektryczne urządzenia sterowania2429159152
4s3_obieralne_3
434925992594E
5Mikrokontrolery i układy programowalne333915991593
6s3_obieralne_4
434925992594E
7s3_obieralne_5
434925992594E
8Wspomaganie podejmowania decyzji332915991592
9Analiza i eksploracja danych383920992093
PWPrzedmioty wybieralne126125720371218153910106330101266
1s1_obieralne_1
333181518153
2s2_obieralne_1
3539101069101063
3s3_obieralne_1
273151215123
4s3_obieralne_2
31315106151063
Razem800902294880281108547921308491863940754818236618108733212135183628
800223253214110
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s3_obieralne_3
PS16a Struktury i systemy sterowania
PS16b Sterowanie układami nieliniowymi

s3_obieralne_4
PS18a Metody optymalizacji
PS18b Badania operacyjne

s3_obieralne_5
PS20a Modelowanie komputerowe
PS20b Diagnostyka procesów zautomatyzowanych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s2_obieralne_1
PW3a Współpraca przekształtników z siecią zasilającą
PW3b Energoelektronika przemysłowa

s3_obieralne_1
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s3_obieralne_2
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów