Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: Mosty i budowle podziemne)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe4052918010104516060154581051010151151715154
1Metody statystyczne w projektowaniu konstrukcji15115151
2Ustroje powierzchniowe302151515152
3Fundamentowanie II302151515152
4Obiekt budowlany a środowisko15115151
5Konstrukcje sprężone i prefabrykowane II60430301515215152E
6Technologia prefabrykacji betonowej3021010101010102
7Wybrane aspekty BIM w projektowaniu konstrukcji302151515152
8Dynamika budowli303151515153E
9Podstawy projektowania i niezawodności II302151515152
10Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe302151515152
11Konstrukcje drewniane II302151515152
12Budownictwo przemysłowe452153015302
13Oszacowania kosztowe konstrukcji budowlanych15215152
14Trwałość konstrukcji budowlanych15215152
DPrzedmioty specjalnościowe (profil: Mosty i budowle podziemne)1208606060608
15Mosty betonowe302151515152E
16Mosty metalowe i zespolone302151515152E
17Utrzymanie i remonty mostów302151515152
18Tunele i przejścia podziemne302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem115234555153030415251519
1Przedmioty dyplomowe do wyboru
90645453030415152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem994904794040703501521515304010530195251015205306915401530
994405450139
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wyboru
E4 Mosty specjalne
E5 Podpory mostów
E6 Komputerowe wspomaganie projektowania mostów