Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Logistyka i spedycja (profil: Zarządzanie łańcuchami dostaw)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne66721451511530561
1Język obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe3902718015901051053075144515451593015154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych302151515152
2Prognozowanie podróży i ruchu4541515151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym302151515152
4Zarządzanie w transporcie kolejowym302151515152
5Modelowanie procesów transportowych453153015303
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych6043015153015154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych302151515152
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych604303030304E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej302151515152
10Prawo transportowe302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe36029180301054590453015753045151215152
1Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw454301530154E
2Systemy informatyczne i teleinformatyczne w transporcie i logistyce303151515153
3Metody komputerowe w logistyce454153015304
4Metody optymalizacyjne w logistyce6053015153015155E
5Sztuczna inteligencja w systemach logistycznych302151515152
6Spedycja krajowa i międzynarodowa454301530154
7Projektowanie i wymiarowanie systemów logistycznych4531515151515153
8Zaawansowane metody prognozowania w logistyce302151515152
9Logistyka miejska302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe (profil: Zarządzanie łańcuchami dostaw)1208603030151524530156
1Planowanie przepływów w sieciach logistycznych302151515152
2Integracja w sieciach logistycznych302151515152
3Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw302151515152
4Logistyka międzynarodowa302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem97690441120195190301951575105301507590451530963030401530
976390375211
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS