Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne1981178120242241241241241241544
1Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15115151
2Globalne zmiany środowiska naturalnego15115151
3Język obcy1205120241241241241241
4Ergonomia z elementami BHP91991
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie30230302
6Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe495582271248130333220301812753045175553121634199157312156
1Wstęp do matematyki405202020205
2Elementy algebry liniowej304151515154E
3Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geometria wykreślna203101010103
6Fizyka6063015153015156
7Technologia informacyjna30330303
8Biologia i ekologia607303030307E
9Rysunek techniczny10128281
10Mechanika płynów4562013122013126E
11Materiałoznawstwo3032282283
12Hydrologia i meteorologia302151515152E
13Geologia i hydrogeologia2739999993
14Termodynamika techniczna456202520256
15Podstawy biotechnologii1839279273
CPrzedmioty kierunkowe82712341058935920730307463054578850102292516626920432210181556301001511753218663
1Podstawy geodezji + SIT305849984995
2Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów302151515152E
3Podstawy budownictwa304202820284
4Informatyczne podstawy projektowania CAD405463046305
4Podstawy inżynierii i ochrony środowiska3042552554
5Chemia środowiska607303030307E
7Informatyczne podstawy projektowania MATLAB20320203
8Inżynieria i gospodarka wodna305202820285
9Podstawy geoinżynierii1829279272
10Ochrona powietrza303186618663
11Technologia wody6010274920124910515105E
12Gospodarka odpadami295182918295
13Wodociągi601030301515415156E
14Ogrzewnictwo i wentylacja305202820285
15Technologia ścieków6010274920124910515105E
16Przeróbka osadów ściekowych1839279273
17Instalacje sanitarne33515315153155E
18Instalacje co i wentylacji183625562553
19Kanalizacje60930301515415155E
20Termiczne unieszkodliwianie odpadów183102610263
21Eksloatacja systemów wod.-kan.27415210152104
22Eksploatacja systemów uzd. wody i ocz. ścieków27415210152104
23Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków24412210122104
24Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich24412210122104
25Pompy i wentylatory214152415244
EPrzedmioty związane z dyplomem3019303019
1Seminarium30430304
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem155021171533217489240862030301821796045302310084128258453319402493322420432910132155631100151175327236626
1550184214204217212204201114
Egzaminy121222122
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS