Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2011/2012
Data aktualizacji: 17-10-2011
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne210890120303033030130301303
1Język obcy1206120301301301303E
2Technologia informacyjna30230302
3Wychowanie fizyczne60603030
Bprzedmioty podstawowe360251956010590603011303051513015230306
1Matematyka603303030303
2Geometria wykreślna453153015303E
3Ekologia303151515153E
4Biologia453153015303E
5Ekofizjologia roślin453153015303E
6Historia sztuki I, II45445302152E
7Percepcja krajobrazu15115151
8Komunikacja społeczna75545303015215153E
Cprzedmioty kierunkowe18601656451849090851751651690613015021120463015028903130165249016301052413530301052645301126
1Rysunek - podstawy szkiców perspektw.30130301
2Rysunek i rzeźba
90390301301301
3Fizjografia - Ekologia krajobrazu454153015304E
3Fizjografia - Geologia środowiska454153015304E
4Gleboznawstwo453301530153E
5Szata roślinna sem. 1, 2105545601530230303E
5Szata roślinna sem. 3454153015304E
5Szata roślinna sem. 4604303030304E
6Fauna15115151
7Budownictwo I, II, III, IV1091045641516215163E16115164E
7aHistoria sztuki ogrodowej I, II, III, IV75875152E151152E303E
7bHistoria architektury i sztuki ogrodowej15215152E
8Konstrukcje budowlane I, II30230151151
9Budownictwo - Infrastruktura15115151
9Materiałoznawstwo60530301515215153E
11Grafika inż. - CAD - proj. wspomag. komput.30230302
12Wizualizacja komputerowa obiektów archit. krajobrazu30230302
13Geodezja - kartogr. i fotointer.453153015303E
14Zasady projektowania krajobrazu I sem.115215152E
15Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
30330303
16Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
30330303E
17Zasady projektowania krajobrazu IV sem.730430304E
18Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
10581051058
19Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
10581051058
20Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne10591051059
21Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
10591051059
22Projektowanie zintegrowane V park publiczny1051110510511
23Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
10591051059
24Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu605451530215153E
25Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu - Roboty ziemne15115151
26Mechanizacja. Budowa i pielęgn. obiekt. arch. kraj.30230302
28Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem30330303E
29Fakultety sem.5
30230302
30Fakultety sem.6
30230302
31Fakultety sem.7
30330303
32Projektowanie dyplomowe I st1015101015
33Konsultacje specjalistyczne st 112112
PPraktyki21072106023011204
2Praktyka zawodowa - geodezja30130301
3Praktyka zawodowa - rysunek30130301
4Praktyka zawodowa - archit. krajobraz.30130301
5Praktyka zawodowa - projektowa60260602
6Praktyka zawodowa - budowa i pielęgnacja obiektów arch. krajobrazu60260602
Razem2640205210165903019530120916018060291357660150301203160180303012016301353013530301051203045301126
264048051142142130142086
Egzaminy264444442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fakultety sem.7
C1a Mosty w krajobrazie
C1b Tradycyjna architektura wiejska ...

Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
C1a Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 1
C1b Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 2

Rysunek i rzeźba
C1a Rysunek i rzeźba I
C1b Rysunek i rzeźba II
C1c Rysunek i rzeźba III

Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
C1a Zasady projektowania krajobrazu II, 1 sem.5
C1b Zasady projektowania krajobrazu II, 2 sem.5

Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
C1a Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. 1
C1b Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. 2

Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
C1a Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 1
C1b Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 2

Fakultety sem.6
C1a Konstrukcje ciesielskie w architekturze krajobrazu
C1b Zagadnienia konstrukcyjne projektowania

Fakultety sem.5
C2a Strumienie i wody stojące w krajobrazie
C2b Wodne obiekty rekreacyjne w krajobrazie

Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
C3a Zasady projektowania krajobrazu III, 1 sem. 6
C3b Zasady projektowania krajobrazu III, 2 sem. 6

Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
C9a Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 1
C9b Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 2