Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe4953818515265303060814015190302815152
1Metody matematyczne i optymalizacja w technice454153015304
2Podstawy BIM454153015304
3BIM w modelowaniu infrastruktury6041530151530154E
4Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich454153015304E
5Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154E
6Modelowanie obiektów specjalnych353102510253
7Modelowanie obiektów mostowych252101510152
8Komputerowe wspomaganie projektowania302151515152
9Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
10Zarządzanie systemami BIM453153015303
11Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie302151515152
12Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
13BIM w fizyce budowli302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1152245451015151523030101520
1Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III)
302151515152
2Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III) patrz poz. 1302151515152
3Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem II i III) patrz poz. 1302151515152
4Seminarium dyplomowe15115151
5Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem9409041030303401151518030906030155152053030751545251530
940360405175
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III)
E27a Algorytmy i struktury danych
E27b Bazy danych
E27c Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E27d Programowanie obiektowe
E27e Reologia
E27f Trwałość konstrukcji budowlanych
E27g BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
E27h BIM w zarządzaniu
E27i Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM
E27l Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
E27m Możliwości oprogramowania inżynierskiego i biznesowego