Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Źródła napędu pojazdów samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 27-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe192015478028555528515120105454528135906045281651513575281054590105261503012015247575151630304
1Wprowadzenie do badań naukowych15115151
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Elektrotechnika i elektronika II302151515152
8Mechanika ogólna454153015304E
9Mechanika ogólna II453301530153
10Wprowadzenie do MES302151515152
11Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
12Wytrzymałość materiałów90730151530301515307E
13Mechanika płynów4531515151515153
14Mechanika płynów II15215152E
15Dokumentacja techniczna45445454
16Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
17Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
18Podstawy konstrukcji maszyn II6051515301515305E
19Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
20Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
21Projektowanie procesów technologicznych303151515153
22Technologie kształtowania wyrobów755304530455
23Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
24Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
25Elementy automatyki przemysłowej302151515152
26Internet przemysłowy4531515151515153
27Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
28Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
29Podstawy eksploatacji302151515152
30Podstawy niezawodności302151515152
31Ochrona środowiska302151515152
32Praktyka55
33Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
34Przedmiot wybieralny(1 z 2)
302151515152
35Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
36Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
37Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
38Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
39Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
40Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
41Budowa samochodów606303030306E
42Teoria ruchu samochodów4541515151515154E
43Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego302151515152
44Technologia pojazdów samochodowych302151515152
45Źródła napędu pojazdów samochodowych302151515152
46Wprowadzenie do infrastruktury i organizacji transportu302151515152
47Tribologia302151515152
48Motoryzacyjne skażenie środowiska302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe26038120902030151536045151511453051524
1Teoria i konstrukcja źródeł napędu pojazdów6053015153015155E
2Silniki przepływowe303151515153E
3Napęd elektromechaniczny i hybrydowy pojazdów303151515153
4Paliwa alternatywne303151515153
5Mechatronika źródeł napędu pojazdów455301530155E
6Badania źródeł napędu pojazdów302151515152
7Seminarium dyplomowe30230151151
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem249521096054064530545120165454530135150604530165451357530120909010530165601351530150301201530301056051530
2495375390420405375345185
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B33a Zastosowanie inżynierskie MES
B33b Podstawy biomechaniki
B35a Podstawy wymiany ciepła
B35b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B36a Metody szybkiego prototypowania
B36b Zarządzanie rozwojem wyrobów
B37a Zaawansowane metody analizy danych
B37b Język Python i pakiet R
B38a Podstawy logistyki
B38b Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym
B39a Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B39b Zaawansowane systemy pomiarowe 3D
B40a Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B40b Płynowe napędy maszyn i urządzeń

Przedmiot wybieralny(1 z 2)
B34a Konstrukcje kompozytowe
B34b Zastosowania systemu MES