Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne60721391211527561
1Język obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe2553014166048816153316303071515315154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych15296962
2Prognozowanie podróży i ruchu304151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym15296962
4Zarządzanie w transporcie kolejowym15296962
5Modelowanie procesów transportowych303151515153
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych304151515154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych303151515153
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych455301530155E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej15296962
10Prawo transportowe303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe321341531587661515424918967564227163927158
1Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw304151515154E
2Systemy informatyczne i teleinformatyczne w transporcie i logistyce303151515153
3Metody komputerowe w logistyce303121812183
4Metody optymalizacyjne w logistyce30412612126124E
5Sztuczna inteligencja w systemach logistycznych303151515153
6Spedycja krajowa i międzynarodowa303181218123
7Projektowanie i wymiarowanie systemów logistycznych303129912993
8Zaawansowane metody prognozowania w logistyce303151515153
9Logistyka miejska2129129122
10Integracja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie303151515153
11Planowanie przepływów w sieciach logistycznych303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem6769031560147124309618154821693648918906424215216042251530
676177162195142
Egzaminy52111
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS