Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0003semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne39022105219664560309306936830603302
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Technologie informacyjne30430304
3Prawo i ochrona własności intelektualnej30230302
4Ergonomia15115151
5Język obcy1505150301301601302
6Grafika inżynierska i rysunek techniczny4549369364
7Moduły wybieralne 2 semestr
30230302
8Moduły wybieralne 3 semestr
30230302
BPrzedmioty podstawowe510482551201201510530752175454516303054515156
1Matematyka I454301530154
2Fizyka4551515151515155E
3Chemia606303030306E
4Biologia606303030306E
5Mikrobiologia606303030306E
6Matematyka II454153015304E
7Chemia i biochemia6063015153015156E
8Podstawy termodynamiki302151515152
9Mechanika techniczna303151515153
10Podstawy statystyki matematycznej302151515152
11Gospodarka wodna454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe15601188509518012028530455256902550451515191203015309022250356030603224030157515281054511
1Moduły wybieralne 5 semestr
60460604
1Geologia i geomorfologia45430510305104
1Graficzna projektowanie w ochronie środowiska (AutoCAD)302151515152
1Jakość środowiska wewnętrznego30210515105152
1Technologie w ochronie wód454301530154
1Monitoring hydrometeorologiczny302151515152
1Rekultywacja terenów i gruntów zdegradowanych453153015303
1Prawo w ochronie środowiska302151515152
1Biotechnologia środowiskowa302151515152
1Podstawy inżynierii wodnej302151515152
1Zasady zrównoważonego rozwoju302151515152
1Zarządzanie kryzysowe302151515152E
2Ochrona przyrody302151515152
3Mechanika gruntów302151515152E
4Ochrona przed powodzią i niedoborem wody4541515151515154E
5Hydrologia6063015153015156E
6Podstawy geodezji302151515152
7Inżynieria geotechniczna453301530153
9Meteorologia i klimatologia454151051515105154E
10Podstawy technologii przemysłowych302151515152
11Ekologia303151515153E
12Morfologia i dynamika rzek4541515151515154E
13Ochrona krajobrazu30230302
14Systemy informacji o terenie30230302
16Zagrożenie środowiskowe454153015304E
17Systemy informacji przestrzennej30230302
18Podstawy inżynierii procesowej302151515152
19Wymiana ciepła302151515152
20Inżynieria zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków453153015303
21Monitoring środowiska4541515151515154E
23Ochrona wód podziemnych302151515152E
26Zasoby bioenergetyczne środowiska302151515152
27Technologie ochrony powietrza302151515152
28Fizyka atmosfery303151515153
29Technologie wody i scieków453301530153E
30Modelowanie w ochronie wód302151515152
32Zarządzanie jakością wody w zbiornikach303151515153E
35Gospodarka odpadami454301530154E
36Gospodarka przestrzenna30230302
37Moduły wybieralne 6 semestr
60460604
38Zarządzanie środowiskiem303151515153E
40Moduły wybieralne 7 semestr
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe2303151520015152003
1Praktyki zawodowe20012002001
2Ekonomika środowiska302151515152E
EPrzedmioty związane z dyplomem16516150151501516
1Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
1Seminarium dyplomowe
15115151
Razem2855207137543430018631524515090753030150119703630150115504515152716575153010530250356030603224030157515282706021530
2855345375390390435375545
Egzaminy223343243
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne 2 semestr
A7a Retoryka i technika prezentacji
A7b Metodyka studiowania
A7c Komunikacja interpersonalna
A7d Historia filozofi

Moduły wybieralne 3 semestr
A8a Wsółczesna polityka wodna
A8b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A8c Globalne zmiany środowiska naturalnego
A8d Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A8e Informacja naukowo-techniczna

Moduły wybieralne 5 semestr
C1a Osłona hydrologiczna i systemy ostrzeżeń
C1c Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C1d Zintegrowana ochrona przeciwpowodziowa

Moduły wybieralne 6 semestr
C36d Udział społeczny w podejmowaniu decyzji
C37a Oczyszczanie gazów
C37b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C37c Pozyskiwanie informacji o środowisku

Moduły wybieralne 7 semestr
C40a Ryzyko w ochronie środowiska
C40b Naturalne metody oczyszczania ścieków
C40c Zintegrowane planowanie energetyczne
C40d Marketing i zarządzanie

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Gospodarka wodna
E1b Seminarium dyplomowe-Ochrona powietrza
E1c Seminarium dyplomowe-Ochrona środowiska