Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 25-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne2851845240302156036023021545715152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15012150302302302302304E
3Encyklopedia prawa15115151
4Przedsiębiorczość innowacyjna303151515153
5Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja302151515152
BPrzedmioty podstawowe510432251959010510530209060601830305
1Algebra z geometrią605303030305E
2Elektrotechnika i miernictwo6051515301515305
3Analiza matematyczna1201060603030530305E
4Podstawy fizyki90830303030305E303
5Matematyka dyskretna605303030305E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
7Statystyka matematyczna605303030305
CPrzedmioty kierunkowe8707142075345304530308603030912012023135151352060303083
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki15115151
2Wstęp do programowania9073030303030307E
3Algorytmy i struktury danych605303030305E
4Języki i paradygmaty programowania1201060603030430306E
5Systemy operacyjne606303030306E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
7Grafika i komunikacja człowiek - komputer605303030305
8Metody obliczeniowe6043015153015154E
9Podstawy baz danych605303030305E
10Wstęp do sztucznej inteligencji604303030304
11Systemy wbudowane453153015303
12Architektura systemów komputerowych604303030304
13Podstawy sieci komputerowych604303030304E
14Inżynieria oprogramowania604303030304E
15Praktyka33
DPrzedmioty specjalnościowe780633903906060890901515015025909015
1Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 1
604303030304E
2Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 2
604303030304E
4Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 1
605303030305
5Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 2
605303030305
6Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 3
605303030305
8Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 1
605303030305
9Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 2
605303030305E
10Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 3
605303030305E
11Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 4
605303030305E
12Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 5
605303030305E
13Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 1
605303030305E
14Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 2
605303030305E
15Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 3
605303030305
EPrzedmioty związane z dyplomem6515303530330512
1Projekt zespołowy30330303
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem25102101080540825651501656030165150903015090120301954519530165451203030165151503030903090530
2510375405360435360360215
Egzaminy233434342
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 1
D1a Administrowanie systemami komputerowymi
D1b Programowanie mobilne

Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 1
D1a Programowanie w języku Java
D14 Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 1
D1a Teoria aproksymacji i jej zastosowania
D5a Logika algorytmiczna dla inżynierów

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 2
D1a Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D1b Obiektowe bazy danych

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 3
D1b Projektowanie aplikacji internetowych
D3a Technologie obiektowe

Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 2
D1b Wstęp do metod Monte Carlo
D14 Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 5
D2a Programowanie niskopoziomowe
D18 Obiektowe bazy danych

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 4
D2a Przetwarzanie współbieżne
D17 Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 3
D2a Programowanie usług sieciowych
D2b Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 2
D2a Przetwarzanie języka naturalnego

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 1
D4a Systemy informatyczne w zarządzaniu
D4b Informatyzacja przedsiębiorstw

Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 3
D4a Automaty, języki i obliczenia
D4b Teoria automatów i złożoności obliczeniowej

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 2
D16 Systemy telekomunikacji ruchomej 4G