Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 18-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne135162710818218293659275992
1Język obcy (angielski lub inny)901090182182364182E
2Encyklopedia prawa91991
3Przedsiębiorczość innowacyjna18399993
4Komunikacja interpers. i autoprezentacja18299992
CPrzedmioty kierunkowe81011039616223418999018287245272172185422909812345541118185
1Algebra z geometrią547272727277E
2Analiza matematyczna901245452727718185E
3Podstawy fizyki365181818185E
4Matematyka dyskretna365189918995E
5Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej366181818186E
6Statystyka matematyczna364181818184
7Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki91991
8Wstęp do programowania5481818181818188E
9Algorytmy i struktury danych366181818186E
10Języki i paradygmaty programowania I365181818185
11Języki i paradygmaty programowania II366181818186E
12Systemy operacyjne366181818186E
13Mikroprocesory i mikrokontrolery365181818185E
14Grafika i komunikacja człowiek-komputer365181818185
15Metody obliczeniowe364189918994E
16Podstawy baz danych365181818185E
17Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
18Systemy wbudowane2739189183
19Architektura systemów komputerowych364181818184E
20Podstawy sieci komputerowych364181818184E
21Inżynieria oprogramowania365181818185E
DPrzedmioty specjalnościowe5098423423418233636872722072721826545418530
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
364181818184
2Przedmiot wybieralny 1a(proszę wybrać z punktu 1 dwa przedmioty wybieralne)364181818184
3Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (4 z 5)
365181818185
4Przedmiot wybieralny 2a(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
5Przedmiot wybieralny 2b(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
6Przedmiot wybieralny 2c(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
7Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 4)
366181818186E
8Przedmiot wybieralny 3a(proszę wybrać z punktu 7 trzy przedmioty wybieralne)366181818186E
9Przedmiot wybieralny 3b(proszę wybrać z punktu 7 trzy przedmioty wybieralne)366181818186E
10Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
365181818185
11Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 5)
365181818185E
12Przedmiot wybieralny 5a(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)365181818185E
13Przedmiot wybieralny 5b(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)365181818185E
14Projekt zespołowy18318183
15Praktyka (1 miesiąc - 160 godzin)55
16Seminarium dyplomowe18218182
17Przygotowanie pracy dyplomowej58558
Razem1454210657270468184199108183072632723815454279936812881901990721825819721828545418530
1454225162189216171180180131
Egzaminy2233342133
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
D1a Programowanie w języku Java
D1b Języki symboliczne
D1c Bazy danych II

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (4 z 5)
D3a Technologie obiektowe
D3b Wstęp do projektowania aplikacji internetowych
D3c Techniki multimedialne
D3d Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu
D3e Systemy informatyczne w zarządzaniu

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 4)
D7a Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D7b Programowanie usług sieciowych
D7c Przetwarzanie współbieżne
D7d Programowanie grafiki komputerowej

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
D10a Zaawansowane technologie projektowania aplikacji internetowych
D10b Automaty, języki i obliczenia

Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 5)
D11a Przetwarzanie języka naturalnego
D11b Programowanie mobilne
D11c Administrowanie systemami komputerowymi
D11d Teoria informacji
D11e Podstawy przetwarzania w chmurze