Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały i technologie przyjazne środowisku
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1501045604515301543030306
1Język angielski60460302302
2Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania302151515152
3Źródła informacji w naukach technicznych302151515152
4Planowanie badań i analiza wyników302151515152
BPrzedmioty podstawowe1651290303015753015151015152
1Nowoczesne materiały inżynierskie454301530154E
2Projektowanie materiałów302151515152
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej302151515152
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych302151515152
5Działania wizualne 2 + 3D302151515152
CPrzedmioty kierunkowe180151056015604583015515152
1Analiza procesów dekohezji302151515152
2Inżynieria materiałów amorficznych i nanokrystalicznych302151515152
3Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
4Badania własności połączeń spajanych302151515152
5Zaawansowane techniki badań materiałów454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe3002316575451560301589045301315152
1Wysokotemperaturowa korozja materiałów4531515151515153
2Podstawy procesów termicznego przekształcania odpadów302151515152
3Modele oceny technologii302151515152
4Dyfuzyjne łączenie materiałów302151515152
5Metody wytwarzania materiałów proszkowych454301530154E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe302151515152
7Kompozyty i paliwa z surowców odnawialnych454301530154E
8Technologie i materiały do usuwania skutków degradacji środowiska454301530154E
EPrzedmioty związane z dyplomem40203010301020
1Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne1501075754545630304
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
Razem9859048060165301501002103010515453019530607530307515752530
985405390190
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Przykłady aplikacyjnego zastosowania badań
F1b Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle

Wybieralne-F2
F2a Materiały dla petrochemii
F2b Materiały dla kolejnictwa

Wybieralne-F4
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F3
F3a Spajanie materiałów proszkowych
F3b Technologie addytywne w przemyśle

Wybieralne-F5
F5a Spawalnicze materiały dodatkowe
F5b Urządzenia spawalnicze