Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Automatyka w układach elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E7semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe5155515
1Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe202513588026044523021030453071909050302416590604530261305010035302318515150554530180151354525
1Automatyka6043015153015154E
2Technika mikroprocesorowa453252025203
3Maszyny elektryczne906303030151521515304E
4Energoelektronika6042020202020204E
5Sieci i urządzenia elektryczne453301530153E
6Podstawy programu Pspice302102010202
7Podstawy programowania w LabVIEW4531515151515153
8Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotechniczne604303030304E
9Kompatybilność elektromagnetyczna6041530151530154
10Układy elektromechaniczne453301530153
11Elektroenergetyka302151515152
12Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych302151515152
13Napędy elektryczne75530151515301515155E
14Geometria i grafika inżynierska w AUTOCAD4531515151515153
15Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w programie Matlab6041530151530154
16Analiza matematyczna755453045305E
17Algebra liniowa453301530153
18Teoria obwodów elektrycznych755453045305
19Probabilistyka w zastosowaniach technicznych6043015153015154
20Programowanie w C++4531020151020153
21Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego7553015303015305E
22Modelowanie układów dynamicznych6043015153015154
23Metody numeryczne4531515151515153
24Analiza obwodów elektrycznych9064530154530156E
25Elektromechaniczne przetwarzanie energii7553030153030155
26Metrologia elektryczna90630303015151531515153E
27Elektronika604303030304
28S5_wybieralne_2
604303030304
29S5_wybieralne_3
7553030153030155
30S6_wybieralne_2
604303030304
31S5_wybieralne_1
604204020404
32S6_wybieralne_3
6043015153015154
33S6_wybieralne_1
7553030153030155
34S6_wybieralne_4
604303030304
POPrzedmioty ogólne615372702851540518515040233045156306043021051151
1Wstęp do matematyki inżynierskiej1057604560457
2Wstęp do fizyki inżynierskiej1057604560457
3Technologie informacyjne, wstęp do programowania604204020404
4Metodyka studiowania15115151
5Projektowanie kariery zawodowej30230302
6Język obcy1208120302302302302
7Fizyka6043015153015154E
8Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki30230302
9Prawo patentowe1511051051
10Samodzielna działalność gospodarcza15115151
11Wychowanie fizyczne WF60603030
PPPrzedmioty podstawowe15051501505
1Praktyka studencka (1 miesiąc)15051501505
PSPrzedmioty specjalnościowe27018120756015303049045601514
1Seminarium dyplomowe15115151
2Synteza cyfrowych układów sterowania604303030304
3Komputerowe systemy sterowania302151515152
4Sieci komputerowe604303030304
5Sztuczna inteligencja453153015303
6Identyfikacja układów dynamicznych604303030304
Razem3065210127054553533022016521515085303022013515503030195150604530301308010035301503018515150554530220151655030105456051530
3065480450480525450450230
Egzaminy1122322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5_wybieralne_2
PK28a Sterowniki programowalne
PK28b Układy automatyki przemysłowej

S5_wybieralne_3
PK29a Systemy trakcji elektrycznej
PK29b Pojazdy elektryczne

S6_wybieralne_2
PK30a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK30b Komputerowa technika pomiarowa

S5_wybieralne_1
PK31a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK31b Komputerowa analiza obwodów

S6_wybieralne_3
PK32a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK32b Elektrotechnika w budownictwie

S6_wybieralne_1
PK33a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK33b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych

S6_wybieralne_4
PK34a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK34b Eksploatacja maszyn elektrycznych