Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FT.semestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne (human.) I
30330303
3Przedmioty wybieralne (human.) II
15215152
BPrzedmioty podstawowe225151056045157560451230153
1Pracownia specjalistyczna45345453
2Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej453301530153E
3Analiza danych302151515152E
4Alternatywne źródła energii453301530153
5Modelowanie komputerowe w inżynierii materiałowej604303030304E
CPrzedmioty kierunkowe25519135303015453030410530154515
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Materiały kwantowe453301530153
3Fizyka fazy skondensowanej II303151515153E
4Materiały optyczne454301530154E
5Zaawansowane techniki badań materiałów453153015303
6Adaptacjyjne metody numeryczne w naukach technicznych302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe225161054575903060121515154
1Nowoczesne materiały inżynieryjne453301530153
2Projektowanie materialów302151515152
3Fizyka powierzchni i cienkich warstw604303030304
4Organiczne ogniwa słoneczne4531515151515153
5Technologia OLED4541515151515154E
EPrzedmioty związane z dyplomem7022151530101515301022
1Wykład monograficzny (wyb.)
302151515152
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
FPrzedmioty wybieralne150116015304545154581515153
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
4531515151515153
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
303151515153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
302151515152
4Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
4531515151515153
Razem100090465601507512013019560904560301954515756030751515451030
1000450390160
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne (human.) I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne (human.) II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb.)
E1a Modelowanie i metody obliczeniowe we współczesnej fizyce polimerów
E1b Fizyka mikropłynów
E1c Inżynieria Materiałowa II - Materials Science II

Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
F1a Materiały budowlane i geopolimery
F1b Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F2a Biomateriały polimerowe
F2b Szkło i materiały amorficzne
F2c Nadstopy

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F3a Nowoczesne materiały narzędziowe
F3b Ekspertyzy materiałowe

Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
F4a Tworzywa i kompozyty polimerowe
F4b Techniki wytwarzania materiałów
F4c Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej w inżynierii materiałowej
F5 Charakterystyki Materiałowe