Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 25-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne40520135210603030306306030660130130303453
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1505150301301301301301E
3Wstęp do informatyki I605303030305
4Wstęp do informatyki II605303030305
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
30230302
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
30230302
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe114010155549590135135241351352412090452310510515193030630305
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii606303030306E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III606303030306E
9Matematyka obliczeniowa757304530457
10Matematyka dyskretna606303030306E
11Wstęp do równań różniczkowych7563030153030156E
12Rachunek prawdopodobieństwa I907454545457E
13Rachunek prawdopodobieństwa II606303030306E
14Podstawy statystyki605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe21017105105303064545730304
1Algebra606303030306E
2Geometria303151515153
3Przedmiot wybieralny 1
604303030304
4Przedmiot wybieralny 2
604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe3152616512030756010604515113015155
1Ekonomia755453045305
2Rachunkowość6053015153015155
3Teoria podejmowania decyzji606303030306E
4Zarządzanie i marketing604303030304E
5Finanse i bankowość6053015153015155E
6Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomem651660530330513
1Seminarium dyplomowe (wybieralne)60660303303
2Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem21351809609301806051651653030165195303015018045301801951530165150153030135454530530
2135360390375390360260
Egzaminy17233432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A1a Filozofia
A1b Sztuczna inteligencja

Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A1a Psychologia społeczna
A1b Socjologia

Przedmiot wybieralny 1
C1a Wstęp do analizy zespolonej
C1b Geometria i topologia w przestrzeni Rn
C1c Kodowanie algebraiczne
C1d Teoria grafów
C6 Teoria Liczb
C7 Inżynieria Finansowa

Przedmiot wybieralny 2
C1b Teoria miary
C1c Wybrane modele matematyczne gospodarki konkurencyjnej
C1c Elementy analizy funkcjonalnej
C1d Wybrane zagadnienia algebry i geometrii algebraicznej
C5 Metody Aktuarialne