Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Modelowanie Komputerowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FT.semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe10508146531590180120901560231501054530261357530602260453010
1Podstawy materiałoznawstwa7564515154515156E
2Algebra z geometrią605303030305E
3Analiza matematyczna757304530457E
4Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej302151515152E
5Metody mat. w inżynierii materiałowej605303030305E
6Procesy chemiczne w inżynierii materiałowej - podstawy453301530153
7Podstawy fizyki1208606030304E30304
8Oprac. danych doświad.302151515152
9Laboratorium fiz. I (wyb.)45445152302
10Mechanika dla fizyków i inżynierów605303030305E
11Wibracje i propagacja fal w materiałach605303030305E
12Pole elektromag. w ośrodkach materialnych105860453015330305E
13Projektowanie układów molekularnych453153015303
14Wstęp do programowania605154515455E
15Programowanie obiektowe454153015304E
16Elektronika i elektrotechnika453153015303
17Programowanie dla fizyków90630601530315303
CPrzedmioty kierunkowe57046285120105301515151524530690603015161056015151630456
1Materiały funkcjonalne30230302
2Degradacja materiałów inżynierskich302151515152
3Kompozyty454301530154E
4Geopolimery i betony302151515152
5Materiały ceramiczna302151515152
6Zasady doboru materiałów302151515152
7Grafika inż.454153015304
8Mechanika ośrodków ciągłych605303030305E
9Mechanika kwantowa I605303030305E
10Fizyka stat. i termod.605303030305E
11Wst. do fiz. atomowej454301530154E
12Wst. do fiz. fazy skond.6053015153015155E
13Laboratorium fiz. II (wyb.)45445454
DPrzedmioty specjalnościowe465401951519515456060810515135152230153010
1Wstęp do modelowania komputerowego90830601515215456E
2Systemy obliczeń symbolicznych i numerycznych w naukach inżynieryjnych75630451515215304E
3Modelowanie i projektowanie struktur krystalicznych453153015303
4Inżynieria systemów dla fizyków453301530153
5Modelowanie procesów dynamicznych w fizyce i inżynierii materiałowej604303030304
6Przedmiot wybieralny specj.I
303151515153
7Przedmiot wybieralny specj.II
4531515151515153
8Przedmiot wybieralny specj.III
302151515152
9Przedmiot wybieralny specj.IV
4531515151515153
10Praktyka studencka55
EPrzedmioty związane z dyplomem352030530520
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej5185518
Razem2495210106567521042060651801201575301651656030301801356060301651356015301801201560153016560135153030453530
2495390420435375390375110
Egzaminy20343442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specj.I
D6a Techniki komputerowe w naukach inżynieryjnych
D6b Projektowanie i modelowanie bryłowe
D6c Inżynieria Materiałowa I-Materials Science I

Przedmiot wybieralny specj.II
D7a Komputerowe symulacje procesów technologicznych i zjawisk materiałowych
D7b Modelowanie przepływów w materiałach

Przedmiot wybieralny specj.III
D8b Materiały do pracy w ekstremalnych temperaturach
D8c Projektowanie materiałów przyjaznych środowisku
D8c Materiały dla energetyki
D8d Obróbka cieplna
D8e Wstęp do fizyki cząstek

Przedmiot wybieralny specj.IV
D9a Wprowadzenie do druku 3D
D9b Badania spektroskopowe materiałów nanostrukturalnych
D9c Układy i sys. elektroniczne
D9d Metrologia fizyczna